UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Planujesz wakacje za granicą? Pomyśl o ubezpieczeniu

 

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje warto pamiętać o tym, że nie wszystko musi pójść zgodnie z naszymi urlopowymi planami, a przykrych, losowych wypadków nigdy wykluczyć nie można. Warto więc na taką ewentualność się przygotować zgodnie z zasadą „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Zakupione wczasy w  biurze podróży standardowo mają wliczony w cenę podstawowe ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dodatkowo możemy rozszerzyć swoją polisę o dodatkowe ubezpieczenia, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę. Klienci mają jednak do wyboru wiele opcji ochrony, dodając miedzy innymi do swojej polisy:

  • ubezpieczenie od chorób przewlekłych - zalecamy obowiązkowo wykupić je osobom cierpiącym na choroby przewlekłe czy nowotworowe. Rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych zapewnia pokrycie kosztów leczenia lub wizyt u lekarza w przypadku nasilenia się stanu chorobowego. Niestety bez tego dodatkowego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może odmówić nam pokrycie kosztów leczenia zagranicą.
  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (KR) - chroni nas na wypadek kiedy musimy zrezygnować z wykupionej wycieczki lub wczasów, dzięki temu ubezpieczeniu możemy odzyskać  wpłacone wcześniej pieniądze za imprezę turystyczną w wartości 80% lub 100% w zależności od zakupionego wariantu ubezpieczenia. Należy pamiętać, iż z tego ubezpieczenia można skorzystać z konkretnych powodów. Zazwyczaj objęte powody w KR to: śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie, spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu, kradzież dokumentów. Zakup tego ubezpieczenia polecamy szczególnie rodzinom podróżujących z dziećmi, które są bardziej narażone na nagłe zachorowania(ospa, różyczka, złamania itp.) oraz osobom, które posiadają w rodzinie ciężko chorych bliskich. Jeżeli planujemy zakup KR z myślą o bardzo chorej bliskiej osobie, która cierpi na jakąś chorobę przewlekłą lub nowotworową. Musimy pamiętaj, iż do ubezpieczenia KR dokupić koniecznie ubezpieczenie od chorób przewlekłych, aby móc w takiej sytuacji zrezygnować.
  • ubezpieczenie od kosztów przerwania Imprezy - chroni nas na wypadek gdy nieprzewidziane zdarzenie powstałe w kraju zamieszkania zmusi Cię do wcześniejszego powrotu z podróży, ubezpieczenie kosztów przerwania podróży zrekompensuje koszty transportu powrotnego oraz niewykorzystanych atrakcji wyjazdu. Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży można wykupić jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży. Zakup tego ubezpieczenia polecamy szczególnie osobom, które posiadają w rodzinie ciężko chorych bliskich.
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) - które chroni nasze finanse, jeśli to my wyrządzimy komuś nieumyślnie szkodę i przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni koszty naprawy czyjegoś sprzętu, albo co gorsza – koszty leczenia poszkodowanego. Obowiązkowo zalecane dla osób planujących wypad uprawianie sportów zimowych.
  • Ubezpieczenie od uprawiania sportów wysokiego ryzyka - Opłacenie dodatkowej składki za ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, transportu medycznego i repatriacji, w przypadku szkód powstałych jako następstwo sportów wysokiego ryzyka jak nurkowania z wykorzystaniem aparatów oddechowych, narciarstwa, wspinaczki skałkowej i wysokogórskiej, kitesurfingu, jazdy na quadach, itp. Polecamy osobom, które planują bardzo aktywnie spędzać wakacje uprawiając wyżej wymienione sporty.

 

Udając się na wakacje do krajów Unii Europejskiej polecamy naszym klientom wyrobienie europejskiej karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju. Ale uwaga - EKUZ może otrzymać wyłącznie osoba, która jest objęta ubezpieczeniem w Polsce. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju i reparacją.  Dlatego zalecamy oby traktować ją jako dodatkowy koszyk świadczeń do ubezpieczenia zakupionego w biurze podróży.

 

Szczególnie polecamy przy wyjeździe do krajów nie unijnych, zakup dodatkowej sumy ubezpieczenia KL i NNW. Gdyż suma ubezpieczeń w trudnych sytuacjach leczenia szybko kończy się. W takim momencie będziemy  zmuszeni do pokrycia dużych kosztów leczenia ze swoich pieniędzy. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki, a daje nam duże zabezpieczenie.

 

Odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania związane z ubezpieczeniami turystycznymi oraz zakup ubezpieczenia można dokonać u nasz w Biurze Podróży Alladyn Travel.

 

Szukaj